Từ ngày 18/4/1016, cơ quan di trú và kiểm soát của Singapore (ICA) cho biết, từ ngày 20/4 sắp tới sẽ thực hiện việc lấy dâu vân tay của các khách du lịch xuất và nhật cảnh vào Singapore. Việc này nhằm kiểm soát tốt hơn về vấn đề an ninh quốc gia.

Đầu tiên, công việc lấy dấu vân tay sẽ được thực hiện tại các cửa khẩu đường bộ và đường biển, tiếp theo đó là triển khai tại các sân bay ở Singapore.

Đối với những công dân từ 6 tuổi trở nên đều phải quét dấu vân tay hai ngón cho mỗi lần muốn xuất hay nhập cảnh tại các cửa khẩu, kể cả những công dân Singapore.

Được ICA cho biết, quy định này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người dân Singapore hay những người nước ngoài đang sinh sống cũng như học tập tại Singapore. Bởi vì những đối tượng này vẫn thường  xuyên sử dụng hệ thống khai báo và quyết vân tay xuất nhập cảnh tại các sân bay(eIACS), do đó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
 singapore

Với sự thay đổi lần này, ICA muốn tăng cường khả năng xác minh nhân thân của khách du lịch khi xuất nhập cảnh vào Singapore và đảm bảo an ninh giữa các biên giới. Bên cạnh đó, ICA cũng cho biết việc lấy dấu vân tay sẽ làm khéo dài thời gian xuất nhập cảnh tại Singapore.

Đặc biệt, những giới chức di chú tại Singapore đang cân nhắc về việc thiết lập các kiốt tự phục vụ việc lấy dâu vân tay người nước ngoài tại cụm nhà ga số 4 của sân bay quốc tế Changi khi sân bay này được đi vào hoạt động.

Trước sự thay đổi này của ICA, nhiều chuyên gia an ninh cho rằng việc áp dụng lấy dấu vân tay khi xuất nhập cảnh và các biện pháp sinh trắc học khác nhằm giảm thiểu sử dụng gải hộ chiếu và tráng nguy cơ khủng bố nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia. Việc này cũng được nhân dân Singapore đồng tình và rất ủng hộ.

 Xem thêm