Vietnam Airlines tung ra chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm “ Chào hè 2019”. Hành khách có thể Mua vé Vietnam Airlines từ 15/03/2019 đến 24/03/2019. Giá vé hành trình nội địa chỉ từ 299.000 VNĐ/ chiều, hành trình quốc tế chỉ từ 9 USD/ khứ hồi.

Tham khảo giá vé máy bay chương trình chào hè của Vietnam Airlines

Vietnam Airlines “Chào hè 2019” giá vé chỉ 9USD

Giá vé khuyến mãi chào hè hành trình nội địa từ Hà Nội

Từ

Đến

Giá vé một chiều

Thời gian bay

Hà Nội

Chu lai

299.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

Đà Nẵng

399.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

Huế

399.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

Pleiku

499.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

Buôn Ma Thuột

599.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

Nha Trang

699.000 VNĐ

 

Hồ Chí Minh

799.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019khuyến mãi hành trình nội địa từ Hồ Chí Minh

Từ

Đến

Giá vé một chiều

Thời gian bay

Hồ Chí Minh

Chu Lai

299.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Nha Trang

299.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Đà Lạt

299.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Buôn Ma Thuột

299.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Đà Nẵng

399.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Huế

399.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Hà Nội

799.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Thanh Hóa

599.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Vân Đồn

599.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

Khuyến mãi chào hè từ Vietnam Airlines hành trình nội địa khác

Từ

Đến

Giá vé một chiều

Thời gian bay

Đà Nẵng

Hà Nội

399.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019

 

Hồ Chí Minh

399.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019

 

Nha Trang

399.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019

 

Buôn Ma Thuột

499.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019

Hải Phòng

Đà Nẵng

399.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

Đà Lạt

Hồ Chí Minh

299.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019

Buôn Ma Thuột

Hồ Chí Minh

299.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019

Nha Trang

Hồ Chí Minh

299.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019

 

Đà Nẵng

399.000 VNĐ

01/04/2019-10/04/2019

14/04/2019-24/04/2019

01/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-29/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

 

Hà Nội

699.000 VNĐ

01/04/2019-12/04/2019

17/04/2019-28/04/2019

03/05/2019-22/05/2019

11/08/2019-31/08/2019

03/09/2019-31/10/2019

Tham khảo giá vé máy bay khuyến mãi chào hè Vietnam Airlines hành trình quốc tế

Từ

Đến

Giá vé khứ hồi

Giai đoạn chiều đi

Giai đoạn chiều về

Hà Nội

Yangon

9 USD

01/04/2019-15/04/2019

02/05/2019-31/10/2019

01/04/2019-01/04/2019

16/04/2019-26/04/2019

06/05/2019-31/10/2019

Kuala Lumpur

89 USD

01/04/2019-25/04/2019

30/04/2019-30/06/2019

01/08/2019-28/08/2019

01/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-27/04/2019

03/05/2019-30/06/2019

01/08/2019-30/08/2019

04/09/2019-31/10/2019

BangKok

29 USD

01/04/2019-31/102019

01/04/2019-31/102019

Singapore

59 USD

01/04/2019-25/04/2019

30/04/2019-30/06/2019

01/08/2019-28/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-29/04/2019

03/05/2019-30/06/2019

01/08/2019-30/08/2019

04/09/2019-31/10/2019

Quảng Châu

79 USD

01/04/2019-24/04/2019

30/04/2019-14/07/2019

13/08/2019-30/09/2019

08/10/2019-31/10/2019

01/04/2019-27/04/2019

02/05/2019-09/07/2019

08/08/2019-26/09/2019

05/10/2019-31/10/2019

Hong Kong

79 USD

01/04/2019-20/04/2019

01/05/2019-28/08/2019

01/09/2019-30/09/2019

07/10/2019-31/10/2019

01/04/2019-17/04/2019

22/04/2019-30/04/2019

06/05/2019-31/08/2019

04/09/2019-26/09/2019

02/10/2019-31/10/2019

Bắc Kinh

169 USD

01/04/2019-24/04/2019

30/04/2019-14/07/2019

13/08/2019-30/09/2019

08/10/2019-31/10/2019

01/04/2019-27/04/2019

02/05/2019-09/07/2019

08/08/2019-26/09/2019

05/10/2019-31/10/2019

Seoul

219 USD

01/04/2019-24/04/2019

29/04/2019-23/07/2019

17/08/2019-13/09/2019

18/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-29/04/2019

03/05/2019-23/07/2019

17/08/2019-09/09/2019

14/09/2019-31/10/2019

London

449.000 USD

01/04/2019-20/04/2019

06/05/2019-19/08/2019

11/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-06/04/2019

22/04/2019-14/07/2019

16/08/2019-31/10/2019

Paris

585 USD

01/04/2019-17/04/2019

01/05/2019-27/07/2019

02/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-26/06/2019

16/08/2019-17/10/2019

22/10/2019-31/10/2019

Sydney

449 USD

01/04/2019-31/10/2019

01/04/2019-31/10/2019

Tokyo

249 USD

06/04/2019-25/04/2019

07/05/2019-12/08/2019

19/08/2019-31/10/2019

09/04/2019-24/04/2019

05/05/2019-09/08/2019

15/08/2019-31/10/2019

Hồ Chí Minh

Yangon

149 USD

01/04/2019-15/04/2019

02/05/2019-31/10/2019

01/04/2019-01/04/2019

16/04/2019-26/04/2019

06/05/2019-31/10/2019

Kuala Lumpur

49 USD

01/04/2019-25/04/2019

30/04/2019-30/06/2019

01/08/2019-28/08/2019

01/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-27/04/2019

03/05/2019-30/06/2019

01/08/2019-30/08/2019

04/09/2019-31/10/2019

BangKok

29 USD

01/04/2019-31/102019

01/04/2019-31/102019

Singapore

39 USD

01/04/2019-25/04/2019

30/04/2019-30/06/2019

01/08/2019-28/08/2019

02/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-29/04/2019

03/05/2019-30/06/2019

01/08/2019-30/08/2019

04/09/2019-31/10/2019

Quảng Châu

79 USD

01/04/2019-24/04/2019

30/04/2019-14/07/2019

13/08/2019-30/09/2019

08/10/2019-31/10/2019

01/04/2019-27/04/2019

02/05/2019-09/07/2019

08/08/2019-26/09/2019

05/10/2019-31/10/2019

Hong Kong

79 USD

01/04/2019-20/04/2019

01/05/2019-28/08/2019

01/09/2019-30/09/2019

07/10/2019-31/10/2019

01/04/2019-17/04/2019

22/04/2019-30/04/2019

06/05/2019-31/08/2019

04/09/2019-26/09/2019

02/10/2019-31/10/2019

Thượng Hải

169 USD

01/04/2019-24/04/2019

30/04/2019-14/07/2019

13/08/2019-30/09/2019

08/10/2019-31/10/2019

01/04/2019-27/04/2019

02/05/2019-09/07/2019

08/08/2019-26/09/2019

05/10/2019-31/10/2019

Seoul

159 USD

01/04/2019-24/04/2019

29/04/2019-23/07/2019

17/08/2019-13/09/2019

18/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-29/04/2019

03/05/2019-23/07/2019

17/08/2019-09/09/2019

14/09/2019-31/10/2019

Tokyo

299.000 USD

06/04/2019-25/04/2019

07/05/2019-12/08/2019

19/08/2019-31/10/2019

09/04/2019-24/04/2019

05/05/2019-09/08/2019

15/08/2019-31/10/2019

London

449.000 USD

01/04/2019-18/04/2019

01/05/2019-19/08/2019

11/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-14/07/2019

16/08/2019-31/10/2019

Paris

535 USD

01/04/2019-17/04/2019

01/05/2019-27/07/2019

02/09/2019-31/10/2019

01/04/2019-26/06/2019

16/08/2019-17/10/2019

22/10/2019-31/10/2019

Sydney

499 USD

01/04/2019-31/10/2019

01/04/2019-31/10/2019

Lưu ý chương trình khuyến mãi chào hè 2019 từ Vietnam Airlines

Thời gian đặt vé từ: 15/03/2019 – 24/03/2019

Thời gian khởi hành: Áp dụng đối với từng hành trình cụ thể trong bảng.

Giá vé máy bay Hồ Chí Minh đi Seoul khuyến mãi và tất cả các điểm trên chưa bao gồm thuế phí.

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho hạng ghế phổ thông tiết kiệm.

Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Thuế, phí, phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.

Vé máy bay khuyến mãi của Vietnam Airlines không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.Xem thêm


ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN

Chọn thành phố, sân bay đi
(Vui lòng gõ điểm đi nếu không có ở bảng dưới)
x
Việt Nam
 • Hà Nội (HAN)
 • Đà Nẵng (DAD)
 • Hồ Chí Minh (SGN)
 • Vân Đồn, Quảng Ninh (VDO)
 • Hải Phòng (HPH)
 • Điện Biên Phủ (DIN)
 • Thanh Hóa (THD)
 • Vinh (VII)
 • Huế (HUI)
 • Đồng Hới (VDH)
 • Pleiku (PXU)
 • Tuy Hòa (TBB)
 • Nha Trang (CXR)
 • Đà Lạt (DLI)
 • Phú Quốc (PQC)
 • Quảng Nam (VCL)
 • Quy Nhơn (UIH)
 • Cần Thơ (VCA)
 • Côn Đảo (VCS)
 • Ban Mê Thuật (BMV)
 • Rạch Giá (VKG)
 • Cà Mau (CAH)
Châu Úc
 • Melbourne (MEL)
 • Sydney (SYD)
Đông Dương
 • Luông pra băng (LPQ)
 • Phnôm Pênh (PNH)
 • Siem Reap (REP)
 • Viên Chăn (VTE)
Đông Nam Á
 • Băng Cốc (BKK)
 • Jakarta (JKT)
 • Kuala Lumpur (KUL)
 • Manila (MNL)
 • Singapore (SIN)
 • Yangon (RGN)
Đông Bắc Á
 • Seoul (ICN)
 • Busan (PUS)
 • Tokyo Haneda (HND)
 • Tokyo Narita (NRT)
 • Nagoya (NGO)
 • Fukuoka (FUK)
 • Osaka (OSA)
 • Bắc Kinh (BJS)
 • Thượng Hải (SHA)
 • Thành Đô (CTU)
 • Quảng Châu (CAN)
 • Hồng Kông (HKG)
 • Đài Bắc (TPE)
 • Cao Hùng (KHH)
Châu Mỹ
 • Washington (IAD)
 • New York (JFK)
 • Los Angeles (LAX)
 • San Francisco (SFO)
 • Austin (AUS)
 • Boston,Logan (BOS)
 • Chicago (CHI)
 • Honolulu (HNL)
 • Miami (MIA)
 • Seattle (SEA)
Châu Âu
 • Paris (CDG)
 • Lyon (LYS)
 • Marseille (MRS)
 • Montpellier (MPL)
 • Nice (NCE)
 • Toulouse (TLS)
 • London (LON)
 • Frankfurt (FRA)
 • Amsterdam (AMS)
 • Madrid (MAD)
 • Moscow (DME)
 • Geneva (GVA)
 • Praha (PRG)
 • Rome (ROM)
 • Viên (VIE)
 • Barcelona (BCN)
Canada
 • Vancouver (YVR)
 • Toronto (YYZ)
 • Ottawa (YOW)
 • Montreal (YMQ)
.
Chọn thành phố, sân bay đến
(Vui lòng gõ điểm đến nếu không có ở bảng dưới)
x
Việt Nam
 • Hà Nội (HAN)
 • Đà Nẵng (DAD)
 • Hồ Chí Minh (SGN)
 • Vân Đồn, Quảng Ninh (VDO)
 • Hải Phòng (HPH)
 • Điện Biên Phủ (DIN)
 • Thanh Hóa (THD)
 • Vinh (VII)
 • Huế (HUI)
 • Đồng Hới (VDH)
 • Pleiku (PXU)
 • Tuy Hòa (TBB)
 • Nha Trang (CXR)
 • Đà Lạt (DLI)
 • Phú Quốc (PQC)
 • Quảng Nam (VCL)
 • Quy Nhơn (UIH)
 • Cần Thơ (VCA)
 • Côn Đảo (VCS)
 • Ban Mê Thuật (BMV)
 • Rạch Giá (VKG)
 • Cà Mau (CAH)
Châu Úc
 • Melbourne (MEL)
 • Sydney (SYD)
Đông Dương
 • Luông pra băng (LPQ)
 • Phnôm Pênh (PNH)
 • Siem Reap (REP)
 • Viên Chăn (VTE)
Đông Nam Á
 • Băng Cốc (BKK)
 • Jakarta (JKT)
 • Kuala Lumpur (KUL)
 • Manila (MNL)
 • Singapore (SIN)
 • Yangon (RGN)
Đông Bắc Á
 • Seoul (ICN)
 • Busan (PUS)
 • Tokyo Haneda (HND)
 • Tokyo Narita (NRT)
 • Nagoya (NGO)
 • Fukuoka (FUK)
 • Osaka (OSA)
 • Bắc Kinh (BJS)
 • Thượng Hải (SHA)
 • Thành Đô (CTU)
 • Quảng Châu (CAN)
 • Hồng Kông (HKG)
 • Đài Bắc (TPE)
 • Cao Hùng (KHH)
Châu Mỹ
 • Washington (IAD)
 • New York (JFK)
 • Los Angeles (LAX)
 • San Francisco (SFO)
 • Atlanta Hartsfield (ATL)
 • Boston,Logan (BOS)
 • Chicago (CHI)
 • Dallas Fort Worth (DFW)
 • Denver (DEN)
 • Honolulu (HNL)
 • Miami (MIA)
 • Seattle (SEA)
Châu Âu
 • Paris (CDG)
 • Lyon (LYS)
 • Marseille (MRS)
 • Montpellier (MPL)
 • Nice (NCE)
 • Toulouse (TLS)
 • London (LON)
 • Frankfurt (FRA)
 • Amsterdam (AMS)
 • Madrid (MAD)
 • Moscow (DME)
 • Geneva (GVA)
 • Praha (PRG)
 • Rome (ROM)
 • Viên (VIE)
 • Barcelona (BCN)
Canada
 • Vancouver (YVR)
 • Toronto (YYZ)
 • Ottawa (YOW)
 • Montreal (YMQ)